Minőségpolitikánk

A minőségre vonatkozó intézményi stratégia: az intézmény minőségpolitikája meghatározza a minőséggel kapcsolatos követelmények teljesítése és a minőségbiztosítási rendszer eredményességének folyamatos fejlesztése iránti elkötelezettséget.

Meghatározásáért az intézmény vezetője felel, neki kell gondoskodnia arról is, hogy a megfogalmazott minőségpolitika valamennyi munkatárs számára ismertté, alkalmazottá váljon. Minőségbiztosítási rendszerünket úgy alakítottuk ki, hogy biztosítsa tevékenységünk kiváló, a képzésben résztvevők elvárásait meghaladó szintjét, és az ezen igényekhez kapcsolódó követelmények magas fokú kielégítését. Az intézményvezető feladata, hogy a minőségpolitikát nyilvánosságra hozza, a munkatársakkal azt megismertesse, betartassa. A munkatársak feladata, hogy mindig, minden körülmények között betartsák a minőségpolitika iránymutatásait. Szolgáltatásainkat olyan oktatók bevonásával valósítjuk meg, akik maradéktalanul szem előtt tartják a minőséget előtérbe hozó filozófiánkat és küldetésünket.

A minőségbiztosítási rendszer bevezetésével, magas színvonalú szolgáltatásainkkal, és a képzésben résztvevők elnyert megelégedettségével kívánjuk hírnevünket öregbíteni, a képzések számát bővíteni. Minden új megkeresésre fokozott figyelmet fordítunk, úgy hogy közben régi partnereink igényeinek is maximálisan igyekszünk megfelelni. Minőségpolitikánk a felnőttképzési jogszabályokban bemutatott leírások szerinti működés megvalósítását segíti elő. Eredményességünk feltétele a magas színvonalú, minőségi munkavégzés, ezért az intézmény szakmai vezetőjének feladata és felelőssége a minőségirányítás szellemében tevékenykedni. A képzésben résztvevők, a munkáltatók, a munkatársak és az oktatók felnőttképzéssel kapcsolatos igényei kielégítése szükséges. Ennek módja: résztvevők igénye a magas szintű képzések iránt, az oktatók ellenőrzése és továbbképzése, az oktatók felé követelmények állítása. A munkáltatók igényeit igényfelmérő lapokkal mérjük fel szükség esetén, a munkatársak és oktatók igényeit továbbképzésekkel elégítjük ki, illetve a minőségcélokban mind a résztvevők, mind a munkáltatók, a munkatársak és az oktatók igényei megjelennek.

Az intézmény szervezeti egységei és alkalmazottai minőségbiztosítással kapcsolatos felelőssége: munkatársainktól elvárjuk, hogy tevékenységükkel szolgálják a megfogalmazott minőségcélok megvalósulását, fenntartsák és fejlesszék a képzések szakmai és módszertani színvonalát, részt vegyenek az önértékelésben, fejlesszék és tovább képezzék tudásukat és javaslataikkal segítsék minőségbiztosítási rendszerünk folyamatos javítását, ezzel emeljék az intézmény jó hírnevét, eredményességét, a képzések minőségének színvonalát.

A képzésben résztvevők bevonásának módja a minőségbiztosítás megvalósításába: a részvevők és érdeklődők igényeit rendszeresen felmérjük, valamint a résztvevők a képzések végén lehetőséget kapna arra, hogy elégedettségmérő kérdőívek formájában elmondják a véleményüket a képzésekről és intézményünkről.
A minőségi munkavégzéshez biztosítjuk az anyagi erőforrásokat, a tárgyi-technikai feltételeket, valamint a munkatársak folyamatos szakmai fejlődését annak érdekében, hogy mindenkor meg tudjunk felelni a szakmai kihívásoknak, a résztvevők igényeinek.    
Tevékenységünkben fontos szerepet szánunk a jogszabályok előírásai szerint a tervezett és rendszeresen végrehajtott külső-és belső értékeléseknek.

A minőségpolitika megvalósításának, figyelemmel kísérésének és felülvizsgálatának módja:
önértékelési- és résztvevői elégedettségmérési rendszert fejlesztünk ki, amely alapját képezi munkánk folyamatos javításának, a minőségpolitika és a minőségbiztosítási rendszer felülvizsgálatának, fejlesztésének. A minőségpolitikában leírtak megvalósulásának érdekében az intézmény kiemelten kezeli az intézmény működtetéséhez fontos területeket:

  • a küldetés fontosságát,
  • a vezetés szerepét,
  • a pénzügyileg stabil működést,
  • a szakmai munka folyamatos fejlesztését,
  • az állandó kapcsolattartást és kommunikációt a partnerekkel,
  • a jogszabályok betartását és betartatását,
  • a rendszerek és a szolgáltatások állandó fejlesztésé,
  • a minőségpolitikát a partnerek számára is hozzáférhetővé tesszük.

Jelentkezés

Az alábbi űrlap kitöltésével jelentkezhet tanfolyamainkra. A beérkezett jelentkezés feldolgozása után keresni fogjuk Önt a megadott elérhetőségeken további egyeztetés céljából.

A mező kitöltése kötelező *