Tudnivalók

Figyelem! Iskolánk nyelvvizsga felkészítő hely, de NEM SZERVEZ és NEM BONYOLÍT LE nyelvvizsgát!

Ezek az oldalak csak tájékoztató jellegűek. Jelentkezés  a www.euroexam.org  oldalon történik!

 

Euroexam nyelvvizsga: Tudnivalók

Az alábbi tudnivalók és szabályok a vizsga lebonyolítása és sikeressége érdekében rendkívül fontosak. Kérjük olvassa el figyelmesen!

 • Ellenőrizze vizsgája pontos helyét és idejét még a vizsga napját megelőzően.
 • Nyelvvizsga értesítőjét kérjük feltétlenül hozza magával a vizsgára.
 • Érkezzen pontosan, legkésőbb a vizsga kezdete előtt 20 perccel.
 • A vizsgafelügyelő kérésére igazolja személyazonosságát (személyi igazolvány, útlevél).
 • Asztalán – a vizsga teljes időtartama alatt – kizárólag a vizsgaanyag és a megoldáshoz szükséges eszközök, valamint a személyazonosságát igazoló okmányok lehetnek.
 • Kapcsolja ki mobiltelefonját és tartsa kikapcsolt állapotban a vizsga teljes időtartama alatt.
 • A vizsgarészek alatt a vizsgázótársakkal beszélni, őket zavarni szigorúan tilos. Dohányozni, vagy a vizsgázótársakat esetleg zavaró ételt és italt  fogyasztani, a vizsgateremben nem lehet.
 • Másolás, puskázás, nem megengedett eszköz használatára, vagy arra irányuló szándék, minden esetben a vizsgáról való kizárást vonja maga után.
 • Hozzon magával annyi ceruzát, tollat, radírt, amennyire a vizsgán szüksége van.
 • A magával hozott nyomtatott szótárt a Közvetítés és az Íráskészség vizsgarészeken, illetve a szóbeli vizsgára való felkészüléshez használhatja. Hangzó anyag lejátszása alatt a szótár használata szigorúan tilos!
 • Az írásbeli vizsga válaszlapjain kizárólag TOLL (kék és fekete színű) használata engedélyezett.
 • A feleletválasztós válaszlapokon egyértelmű „X”-szel kell jelölni a helyes választ. A megjelölt választ áthúzni vagy javítani szigorúan tilos.
 • A vizsgateremben nem megengedett tárgyakat hagyja kívül, vagy tegye a felügyelő által meghatározott helyre.
 • Hallgassa figyelmesen a vizsgafelügyelőt és kövesse utasításait. Azonnal jelezze a felügyelőnek, ha úgy érzi nem a megfelelő vizsgaanyagot kapta, esetleg a vizsgaanyag nem teljes vagy olvashatatlan.
 • Olvassa el figyelmesen a vizsgalapon és a válaszlapon szereplő utasításokat, és pontosan kövesse azokat.
 • Amennyiben a vizsga ideje alatt kétsége lenne tennivalóit illetően, kézfeltartással jelezze a felügyelőnek. A feladat megoldásához konkrét  segítséget azonban nem kérhet, illetve a felügyelő nem adhat.
 • A vizsgatermet csak a felügyelő engedélyével hagyhatja el, kivéve a a vizsgarészek befejezése előtti 10 percet, amikor egyáltalán nem lehetséges. A vizsgatermek közelében kérjük ne hangoskodjon.
 • A vizsga befejezésekor, illetve ha közben bármikor elhagyja a termet, minden vizsgaanyagot, válaszlapot, piszkozat papírt (áthúzással megjelölve), hagyjon a felügyelő által meghatározott helyen.
 • Amennyiben olyan rendellenességet tapasztal, amely a vizsga szabályos és eredményes lebonyolítását befolyásolja, kérjük haladéktalanul  jelezze azt a teremfelügyelőnek vagy a vizsgatitkárnak, valamint kérje az esemény vagy körülmény jegyzőkönyvezését. Ennek megtörténtéről győződjön meg!
 • A vizsgaeredmények a vizsgát követő 20. munkanaptól a teljes vizsgakód  alapján honlapunkon (www.euroexam.org) érhetők el.
 • Ügyfélszolgálatunknak nem áll módjában az eredményekről telefonon felvilágosítást adni.
 • Sikeres vizsga esetén az államilag elismert bizonyítvány átvételéről előreláthatólag a vizsgát követő negyedik héttől kaphat felvilágosítást az  Euro Nyelvvizsga Központ ügyfélszolgálatán, vagy a vizsgahelyeken.
 • Vizsgaeredményéről – a bizonyítvány kézhezvétele előtt – kérésre igazolást állítunk ki 900,-Ft/db adminisztrációs díj ellenében. Az igazolások – az igénybejelentést követő harmadik munkanapon – vehetők át: Budapesten az Euro Nyelvvizsga Központ ügyfélszolgálatán, illetve az adott vizsgahelyen.
 • Vizsgadolgozatát vizsgamegtekintés (30 perc), vagy szakképzett vizsgáztató segítségével konzultáció (45 perc) keretében tekintheti meg. A megtekintés vagy konzultáció iránti igényt az eredmények kihirdetését követő 5 munkanapon belül kell jelezni az Euro Nyelvvizsga Központ felé és minden esetben előre egyeztetett időpontban történik, kizárólag az Euro Nyelvvizsga Központban. A konzultáció aktuális díjáról honlapunkon tájékozódhat.
 • A vizsgaeredménnyel szemben a vizsgaeredmények közzétételét követő 15 napon belül felülvizsgálati  kérelemmel lehet élni a vizsga értékelésére, jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó számolási hibára történő hivatkozással. A felülvizsgálati kérelmet első fokon a Vizsgaközpont vezetője/igazgatója bírálja el, a kérelem beérkezését követő naptól számított 15 napon belül. A 137/2008. (V.16.) Rendelet 2011. március 27-én hatályba lépett módosítása, valamint az Oktatási Hivatal 2011. május 13-i állásfoglalása szerint az értékeléssel kapcsolatos felülvizsgálatot külön díj ellenében lehet kérni. Az aktuális díjak a Vizsgaközpont honlapján megtekinthetők. Felülvizsgálati kérelmet, fellebbezést benyújtani kizárólag a honlapról letölthető, a Vizsgaközpont által kiadott nyomtatványon lehet, a hivatkozás pontos megjelölésével, személyesen, elektronikusan vagy postai úton a Vizsgaközpontba. Kérelmet kizárólag a befizetési bizonylattal együtt áll módunkban elfogadni. Ennek elmulasztása esetén a Vizsgaközpontnak jogában áll a fellebbezést figyelmen kívül hagyni. Minden esetben a kérelmező felelőssége meggyőződni arról, hogy a kérelem beérkezett a Vizsgaközpontba.
 • A jelentkezési lapon rosszul megadott adatok miatt  hibásan kiállított nyelvvizsga-bizonyítvány javítását a vizsgaidőponttól számított egy éven belül a Vizsgahelyen illetve az Euro Nyelvvizsga Központban lehet kérni. A hibás bizonyítvány újranyomtatásának eljárási díja 4.500,-Ft. Amennyiben nem kéri a vizsgázó a bizonyítvány újranyomtatását, a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ (www.nyak.hu) állít ki igazolást a helyes adatokkal, mely az eredeti bizonyítvánnyal együtt érvényes.


FONTOS: A Vizsgaszabályzatban és jelen Tudnivalókban foglalt szabályok megsértése a vizsgáról való kizárást vonja maga után! Köszönjük megértését és együttműködését!

Jelentkezés

Az alábbi űrlap kitöltésével jelentkezhet tanfolyamainkra. A beérkezett jelentkezés feldolgozása után keresni fogjuk Önt a megadott elérhetőségeken további egyeztetés céljából.

A mező kitöltése kötelező *