Rólunk / Adatvédelmi tájékoztatónk

A Rákoskeresztúr központjához közel található Napsugár Nyelvstúdió 2007-ben alakult azzal a céllal, hogy magas színvonalú, minőségi nyelvoktatást nyújtson Rákosmente - Pécel és vonzáskörzetében – elérhető áron – eleinte gyermekek részére, majd később magánszemélyek és vállalkozások részére.
A nyitás óta rengetegen tiszteltek meg bennünket bizalmukkal, több hallgatónk sikeres nyelvvizsgát szerzett.Kizárólag diplomás, képzett nyelvtanárokat alkalmazunk. Célunk, hogy tanulóink olyan nyelvi tudás birtokába jussanak, amely segítségével könnyedén boldogulhatnak az életben.

Tanfolyamainkat elsősorban angolul és németül tanulni vágyók részére indítjuk, igény esetén egyéb nyelvek (spanyol, francia, olasz) elsajátítására is nyílik lehetőség.

Beszédközpontú oktatásunk segítségével tanáraink a gátlásmentes, szabad kommunikációs készség kialakítására törekednek hangsúlyozva a helyes nyelvtani kifejezésmódot, így mind a továbbtanulásnál, mind pedig a munka területén sikeresen alkalmazhatjuk biztos tudásunkat.

Általános nyelvtanfolyamainkat egész évben, minden tudásszinten – teljesen kezdőtől a felsőfokú nyelvvizsga megszerzéséig - folyamatosan indítjuk.

Az általános iskola alsós és felsős tanulói az életkori sajátosságaiknak legmegfelelőbb módszerrel ismerkedhetnek meg a választott idegen nyelvvel, és megvalósulhat a legfontosabb, hogy örömmel és hatékonyan tanulnak.

Hogy az egészen kicsik sem maradjanak ki a nyelvtanulás élményéből, angol nyelvű foglalkozásokat indítunk óvodás korúak számára, amelyek főbb elemei a mozgásos játékok, dalok, mondókák, szerepjátékok és egyéb manuális tevékenységek. Itt elsősorban az a célunk, hogy a gyermekek játékosan sajátítsák el a nyelvet, hogy a tanulás élvezetes legyen.

******************************************************************************************************

Adatkezelési tájékoztató

Napsugár Nyelvstúdió Kft.

Fontos adatok

Intézményi adataink

Név:                                                              Napsugár Nyelvstúdió Kft.

Képviselő:                                                    Szilágyiné Jakab Judit Márta

Székhely:                                                     1173 Budapest, Ferihegyi út 154.

Honlap:                                                        www.napsugarnyelvstudio.hu

Telefonszámok:                                           +36 (20-9939045

Cégjegyzékszám:                                         01-09-283766

Adatvédelmi referensünk elérhetőségei

Név:                                                              Szilágyiné Jakab Judit Márta

Telefonszám:                                               +36 (20)9939045

Email cím:                                                    Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezd a Javascript használatát, hogy megtekinthesd.

1. Bevezetés

Nyelviskolánk az érdeklődőkkel és a hallgatókkal való kapcsolattartás céljából, továbbá törvényi előírások teljesítése végett személyes adatokat kezel. Ez a tájékoztató az iskola Adatkezelési Szabályzatának kivonata; a teljes szabályzat megtekinthető a nyelviskola ügyfélszolgálatán.

2. Mit teszünk mi a személyes adataiddal

A személyes adataidat az EU Adatvédelmi Rendelete (GDPR, azaz az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete), valamint az Infotörvény (2011. évi CXII. törvény) előírásainak megfelelően vesszük fel, hozzuk létre, illetve kezeljük.

2.1. Milyen személyes adatokat kezelünk

  • elérhetőségek: név, telefonszám és email cím;
  • egyéb személyes adatok: születés éve (16 éven aluliak esetén a szülő vagy törvényes képviselő neve, lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma), nem, állampolgárság (nem magyar állampolgárok esetén a Magyarországon való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat vagy okmány megnevezése és száma), legmagasabb iskolai végzettség, nyelvi ismeretek szintje,  lakcím és tartózkodási hely, munkaerő-piaci státusz; valamint ha a hallgató képzését más finanszírozza, akkor ennek neve és email címe;
  • képzési adatok: nyelvi szintfelmérő eredménye, hiányzott órák száma, modulzáró vizsgák és egyéb tudásmérő tesztek eredményei.

2.2. Milyen célból kezeljük ezeket a személyes adataidat

1.   Kapcsolattartás. Az érdeklődőket az önként megadott elérhetőségeiken (név, telefonszám és/vagy email cím) keresztül tájékoztatjuk a tanfolyamok indulásáról és a kért egyéb információkról. A beiratkozott hallgatók email címét a tanfolyamok lebonyolításával kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük.

2.   Megfelelés a törvényi előírásoknak. A név és a telefonszám, valamint az egyéb személyes adatok felvételét a Felnőttképzési Törvény (2013. évi LXXVII. törvény) írja elő számunkra. A képzési adatokat ugyanezen törvénybe foglalt kötelezettségeink teljesítése céljából vesszük fel vagy képezzük, illetve kezeljük.

3.   Képzéseink javítása. A képzési adatokat azonosításra alkalmatlan, anonimizált formában a képzéseink javítása céljából, statisztikai adatként használjuk fel.

2.3. Hogyan vesszük fel a személyes adataidat

1.   Önkéntes adatközlés. Az érdeklődők kapcsolattartás céljából önkéntesen megadhatják nevüket, valamint telefonszámukat és/vagy email címüket személyesen, email-ben, telefonon vagy a tanfolyami jelentkezési lapon.

2.   Szintfelmérő teszt kitöltése. A szintfelmérő teszten a nevet, telefonszámot és az email címet kérjük, amelyet együttesen hozzárendelünk a teszt eredményéhez.

3.   Tanfolyami megállapodás. A korábban önkéntesen közölt adatokon túl az elérhetőségeket és egyéb személyes adatokat a Tanfolyami megállapodás kitöltésével vesszük fel.

A hiányzott órák száma, a modulzáró vizsgák és az egyéb tudásmérő tesztek eredményei a képzés során keletkezett személyes adatok.

2.4. Hol és hogyan tároljuk a személyes adataidat

1.   Kontaktórás iskolai rendszer. tanfolyam szervezőink, tanáraink és az adatvédelmi referens által hozzáférhető,  kizárólag az elérhetőségeket, a Jelenléti ívet és a haladási naplót  tároljuk.

2.   Offline kitöltött szintfelmérő teszt. A teszteket csak a tanfolyamszervezőink és az adatvédelmi referens által hozzáférhető, zárt irattárban tároljuk.

3.   Tanfolyami megállapodás. A megállapodást csak a tanfolyamszervezőink és az adatvédelmi referens által hozzáférhető, zárt irattárban tároljuk, és annak adatait más, különösen elektronikus formában nem tároljuk.

4.   Képzési anyagok. A képzési adatok közül a Haladási Naplót és Jelenléti ívet tároljuk. Csak a tanfolyamszervezőink és az adatvédelmi referens által hozzáférhető, zárt irattárban tároljuk, és azokhoz a tanfolyam időtartama alatt a tanárnak hozzáférést biztosítunk.

2.5. Kivel osztjuk meg személyes adataidat

Személyes adatokat semmilyen harmadik személlyel nem osztunk meg és nem továbbítunk, kivéve akkor, ha a harmadik személynek törvényi jogosultsága vagy kötelezettsége van erre, valamint akkor, ha erre minket jogerős bírósági ítélet kötelez.

A Felnőttképzési Törvény előírásai alapján OSAP szerint statisztikai célú adatszolgáltatásra vagyunk kötelezettek, a kért adatokat viszont azonosításra alkalmatlan módon, anonimizálva közöljük.

2.6. Meddig tároljuk a személyes adataidat

1.   Törvényi előírás alapján legalább öt évig. A Felnőttképzési Törvény előírásai értelmében az email cím kivételével minden személyes adatot a keletkezéstől vagy a megadástól számított öt évig kell megőriznünk. A személyes adataidat az öt év letelte után még legalább 5 évig irattárban tároljuk.

2.   Az email cím esetében legalább öt évig. Az email címedet a többi személyes adattal való együttes kezelése céljából a megadástól számított öt évig kell megőriznünk. A személyes adataidat az öt év letelte után még legalább 5 évig irattárban tároljuk.

3. Mit tehetsz te a személyes adataiddal

Az adatvédelmi referensünk személyesen, email-ben vagy telefonon történő megkeresése útján a következő jogosultságaiddal élhetsz:

Hozzáférés. Bármikor 24 órán belül hozzáférhetsz a rólad tárolt személyes adatokhoz.

Helyesbítés. Bármikor 24 órán belüli hatállyal helyesbítheted az elérhetőségeidet és az egyéb személyes adataidat.

Korlátozás. Bármikor 24 órán belüli hatállyal korlátozhatod a személyes adataidnak a kapcsolattartás és a képzéseink javítása céljából történő felhasználását. Továbbá, ha bármilyen személyes adatod pontosságát vitatod, bármikor 24 órán belüli hatállyal korlátozhatod azok kezelését és felhasználását a személyes adatok pontosságának ellenőrzéséig, kivéve ez alól azokat az eseteket, amikor törvényi kötelezettségünk az adatok kezelése és/vagy felhasználása.

Email cím töröltetése. Bármikor 24 órán belül töröltetheted az email címedet.

További személyes adatok töröltetése. A Felnőttképzési Törvény által előírt öt év elteltével, 24 órán belüli hatállyal töröltetheted bármely személyes adatodat.

A hozzáférésről, helyesbítésről, korlátozásról és törlésről email-t küldünk, vagy annak lehetetlensége esetén erről telefonon tájékoztatunk.

Tiltakozás. Bármikor tiltakozhatsz a személyes adatait felvétele, képzése, kezelése, megosztása és továbbítása ellen. Panaszodat haladéktalanul kivizsgáljuk, és a vizsgálat eredményéről 25 napon belül email-ben vagy telefonon tájékoztatunk. Szükség esetén panaszoddal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatsz a következő elérhetőségeken:

Név:                     Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím:                     1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím:            1530 Budapest, Pf. 5

Honlap:               https://naih.hu

Email cím:           Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezd a Javascript használatát, hogy megtekinthesd.

Telefonszám:      +36 (1) 391-1400

Fax:                     +36 (1) 391-1410

Jelentkezés

Az alábbi űrlap kitöltésével jelentkezhet tanfolyamainkra. A beérkezett jelentkezés feldolgozása után keresni fogjuk Önt a megadott elérhetőségeken további egyeztetés céljából.

A mező kitöltése kötelező *